PRIVACY POLICY

บริษัท บริษัท โก เดอะ ดิสแทนซ์ จำกัด จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับที่ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.ammo-sports.com ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ ทางwww.ammo-sports.com จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญของท่านไว้ เช่น email address ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  • ในกรณีท่านสมัครสมาชิก เพื่อใช้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทาง www.ammo-sports.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ ความชอบ ความสนใจ และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นต้น
  • นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ www.ammo-sports.com จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่างเพิ่มเติมเช่นหมายเลขไอพี ชนิดของโปรแกรม ชนิดของ browser ชื่อโดเมน บันทึกหน้าเว็บ ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น
  • www.ammo-sports.com ขอแนะนำ ให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้www.ammo-sports.comไม่สามารถรองรับข้อความ ที่รับรองการดำเนินการตามที่ได้มีประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการได้ดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

  • www.ammo-sports.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ www.ammo-sports.com เท่านั้น
  • www.ammo-sports.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ www.ammo-sports.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย ถึงเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  • ในกรณีที่ www.ammo-sports.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของwww.ammo-sports.com เป็นต้น www.ammo-sports.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้าง ให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือของ www.ammo-sports.com

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้มีการใช้ หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจจะเลือกที่สำหรับข้อมูล หรือสื่อสารทางการตลาดใดๆจาก www.ammo-sports.com ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ www.ammo-sports.com เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอีเมล์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน www.ammo-sports.com จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น www.ammo-sports.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว โดยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าวเช่นจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ ข้อมูลที่ www.ammo-sports.com ส่งไปยังโปรแกรม Web browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้คุกกี้ จะทำให้เว็บไซต์ สามารถบันทึกจดจำข้อมูล ของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้บริการจะออกจากโปรแกรม Web browser นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานต่อไป

หากท่านเลือกใช้คุกกี้ ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการเข้าเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้ จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้www.ammo-sports.com จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้วิเคราะห์เชิงสถิติ ในกิจกรรมอื่นของ www.ammo-sports.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของwww.ammo-sports.comต่อไป